Zaproszenia do składania ofert

II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: opracowanie dokumentacji technicznej dot.przebudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie