Podatki 2019

Podatek rolny


okres obowiązywania:

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) – 54,36 za 1dt.

2018 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) - art. 4, art. 6,

  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1004).