Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany 17 mb rynny bez wymiany uchwytów w budynku mieszkalnym, stanowiącycm własność Gminy Skoroszyce przy ulicy Opolskiej 4 w Sidzinie