Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie azbestu z terenu Gminy Skoroszyce - VIII nabór