Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2018 r.


ofelks_0001.jpg,
 
ofelks_0002.jpg,
 
ofelks_0003.jpg,