Zaproszenia do składania ofert

II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dot. przebudowy skrzyżowania drogi publicznej z przejazdem kolejowym przy drodze dojazdowej do Osiedla Zacisze w Chróścinie