Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego obiektów bodowlanych - obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gmina Skoroszyce