Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na roboty remontowe polegajace na wykonaniu termoizolacji części dachu wraz z pokryciem na budynku przy ul. Nyskiej 11 w Skoroszycach