Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1). Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie.