Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w Chróścinie - ulice: Słoneczna, Krótka, cz. Leśnej, Boczna


UWAGA - ZAŁĄCZONO WYJAŚNIENIA

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMINSKŁADANIA OFERT UPŁYWA 9 MAJA 2019 r. o godzinie 10:00.

UWAGA!

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ BŁĘDNIE WPISANO TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 07.09.2019 R.

WINNO BYĆ : 05.07.2019 R.