Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce w 2019 r.".