Banner strona główna


Dotacje krajowe

Pozyskane dotacje w latach 2015-2018 pozyskano – 1 704 694 zł

 

Dotacja rządowa na inwestycje gminne w wys. 25 996 zł.

Dotacja z powiatu na inwestycje gminne w wys. 4 500 zł

Darowizna na OSP w wys. 10 000 zł

Dotacja rządowa na inwestycje gminne w wys. 26 936 zł.

Dotacja z powiatu na inwestycje gminne w wys. 5 500 zł.

Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pieca dla szkoły w Sidzinie 26 800 zł.

Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pieca dla przedszkola 11 300 zł.

Środki unijne na realizację programu edukacyjnego w gimnazjum w wys. 93 578 zł.

Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej do budynków wielorodzinnych w m. Czarnolas w wysokości 83 000 zł.

Dotacja celowa budżetu państwa na inwestycje gminne w wys. 33 950 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę zespołu dróg w Makowicach w wys. 772 536 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę ul. Szkolnej w Chróścinie w wys. 610 598 zł.