Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Zapraszamy do akcji START BIZNES


Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji „START BIZNES", zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES" będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady.

W związku z tym, zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w przedstawiony projekt. Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl

W akcji mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie doradcy podatkowi będący członkami Izby oraz spółki prawa handlowego wpisane do  REJESTRU  OSÓB  PRAWNYCH  UPRAWNIONYCH  DO  WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO

Doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany przez pracownika Śląskiego Oddziału KIDP na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres swojej strony internetowej, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału doradcy podatkowego w akcji jest niezaleganie z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy.


W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP proponuje włączenie do zawieranych z klientami umów następujących postanowień:


Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji „START BIZNES" dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl <http://www.startbiznesdp.pl/>, zwanym dalej Regulaminem.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl