Banner strona główna


Aktualności

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!


staże-30_www.jpg,
 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

Zasady organizowania staży w 2019 r.
- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy
- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

UWAGA! Od dnia 6 marca 2019 r. na staż kierowane będą wyłącznie osoby spełniające warunki:
- Osoby w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach (wszyscy bezrobotni, oprócz osób z wykształceniem wyższym i policealnym).

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

- przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z załącznikami)
- zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Link do ogłoszenia:

http://pup.nysa.pl/powiatow…/aktualnosci_lista/idn:2015.html