Banner strona główna


Gmina

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 252/19 o pow. 0,3510ha, obręb Skoroszyce