Banner strona główna


Gmina

Zaproszenia do składania ofert / Zaproszeniedo złożenia oferty cenowej w sprawie usługi członka komisji konkursowej ds. oceny testów, projektów i robotów podczas drugiej edycji festiwalu matematyczno-przyrodniczego i festiwalu robotów w ramach projektu OiPŚ- etap szkolny w Szkole Podstawowej w Chróścinie i Skoroszycach i między szkolny w Szkole podstawowej w Skoroszycach.