Banner strona główna


Samorząd gminy

Rada Gminy w Skoroszycach została wybrana w 15 osobowym składzie w wyborach powszechnych, bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 r. na 4 letnią kadencję 2014-2018.

Skład jej jest następujący:
1. Henryk Sokołowski - przewodniczący
2. Urszula Fornalik - wiceprzewodnicząca
3. Jolanta Klimas - wiceprzewodnicząca
4. Krzysztof Bryła - radny
5. Jan Filas - radny
6. Czsława Gmyr -  radna
7. Krzysztof Jagusz  - radny
8. Aurelia Juśkiewicz -  radna
9. Ryszard Kaczmarczyk -   radny
10. Anna Kalisz   - radna
11. Janina Rogalińska -  radna
12. Marcin Rzepka - radny
13. Anna Słowiak - radna
14. Kazimierz Winnik - radny
15. Beata Malec- radna