Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-02-25 13:46:04

Konsultacje społeczne - Wieloletni Program Współpracy na lata 2019-2021

Wójt Gminy Skoroszyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych - Wieloletni Program

Współpracy 2019-2021