Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-05-25 15:01:10

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na wykonanie remontu zjazdu z drogi gminnej publicznej nr 104411 O na drogę wewnętrzną nr 135 w miejscowości Mroczkowa