Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-06-25 23:32:54

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu stanu technicznego, rocznego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Skoroszyce