Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-10-15 15:18:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu stanu technicznego, rocznego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Skoroszyce