Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do wykonania usługi na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach-etap I -


 • Zaproszenie

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2021-01-14 15:57

 • wzór umowy

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2021-01-14 15:57

 • oświadczenie RODO

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2021-01-14 15:57

 • formularz ofertowy

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2021-01-14 15:57