Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie drenażu drogi gminnej w miejscowości Makowice


 • Zaproszenie

  załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2020-10-23 14:23

 • Formularz opfertowy

  załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2020-10-23 14:23

 • Mapa

  załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2020-10-23 14:23

 • Przedmiar

  załączył: Malwina Jodłowska, Redaktor dnia 2020-10-23 14:23

 • informacja z otwarcia ofert

  załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2020-10-29 13:04