Zaproszenia do składania ofert

II Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe polegające na wykonaniu termoizolacji części dachu wraz z pokryciem na budynku przy ul. Nyskiej 11 w Skoroszycach