Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu zwiazanym z budową budynku OSP - Etap I